Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) sú všeobecne platné právne predpisy, ktoré predkladá Obecný úrad a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

     VZN sa zverejňujú na úradnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce Malá Čausa najmenej na 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva OcÚ. Týmto dňom začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zaslať pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pripomienky je možné podať:

- poštou alebo osobne na adresu úradu
- elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- ústne do zápisnice na príslušnom odbore Obecného úradu

sodb2021

ziar

certifikat logo

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:30 - 12:00

obedná prestávka:

12:00 - 12:30

Kontakt

Obecný úrad
Malá Čausa 175
971 01 Prievidza

telefón:

046/5471102
0918 514439

starosta: 0903 615439
fax: 046/5471102

info@malacausa.sk

starosta@malacausa.sk

 
 
Ochrana osobných údajov