Back to Top

Oficiálne stránky obce

Yearly Archives: 2011

Zmluvy

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Archív

Faktúry

Komisie pri OZ

Kultúrno-športová, školská a sociálna:
predseda – Ľubomír Matiaško
členovia – Mgr. Bibiána Krpelanová, Bc. Veronika Ľahká, Peter Gregor, Miroslav Krško ml., Viera Beláková,

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda – Anna Kollárová
členovia – Viera Beláková, Ján Ľahký

 

Komisia na vybavovanie sťažností:
predseda – Viera Beláková
členovia – Ladislav Mokrý, Ľubomír Matiaško

 

doc

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

ZÁSTUPKYŇA STAROSTU:

Anna KOLLÁROVÁ

 

POSLANCI:

Ľubomír MATIAŠKO

Viera BELÁKOVÁ

Ján ĽAHKÝ

Ladislav MOKRÝ