Historické pamiatky

Kaplnka Panny Márie Ružencovej (kat.) novodobá, neoklasicistická stavba z roku 1902. Jednoloďová stavba v strede obce na obdĺžnikovom pôdoryse má predstavanú vežu, vnútorné zariadenie je novodobé, z čias stavby. Posledná renovácia bola v roku 2002.
Na staršiu sakrálnu stavbu, zasvätenú tiež Panne Márii, poukazuje odtlačok pečate na dokumente z roku 1858 s vyobrazením Madony.

Ďalšie pamiatky

– pomník padlým v SNP na námestí, odhalený 26. augusta 1972
– pomník padlým v SNP na cintoríne, odhalený v apríli 1978