Kultúrno-športová, školská a sociálna:
predseda – Ľubomír Matiaško
členovia –

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda – Anna Kollárová
členovia – Viera Beláková, Ján Ľahký

 

Komisia na vybavovanie sťažností:
predseda – Viera Beláková
členovia –