Finančná komisia:
predseda – Anna Kollárová
členovia – Eva Mokrá, Ladislav Mokrý

 

Stavebná komisia:
predseda – Pavel Kuric
členovia – Ing. Andrej Slanina, Peter Gregor

 

Komisia ochrany verejného poriadku:
predseda – Michal Krško
členovia – Albert Sobota, Pavel Kuric

 

Kultúrno-športová, školská a sociálna:
predseda – Pavel Kuric
členovia – Michaela Gregorová, Mária Judycká

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda – Albert Sobota
členovia – Anna Kollárová, Ondrej Šimo

 

Komisia na vybavovanie sťažností:
predseda – Ondrej Šimo
členovia – Anna Kollárová, Ladislav Mokrý