Charakteristika obce

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1430 (Kys Chewche). Leží v severnom okraji handlovskej doliny. Nadmorská výška v strede obce je 340 m, v chotári 317 – 832 m. Pôvodne aj dnes má charakter potočnej radovej dediny. Dominantou je kostol.

Ľudové remeslá a tradície

V obci sú zásoby tehliarskej hliny. V 18. – 19. stor. sa obyvatelia zaoberali domáckou výrobou šindľov. Dnes v obci pôsobia ľudoví remeselníci Mária Šimková – zdobenie kraslíc, Mária Matiašková – zdobenie kraslíc, Ján Uhliar – košikár a Štefan Matiaško – košikár.

Turistické zaujímavosti

Ponuka služieb: stravovanie, športové ihrisko, turistika, cykloturistika, poľovníctvo, hubárčenie.

 

Aerovizuálna prehliadka obce

Elektronická verzia 7. čísla dvojmesačníka Trenčín región