Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

ZÁSTUPKYŇA STAROSTU:

Anna KOLLÁROVÁ

 

POSLANCI:

Ladislav MOKRÝ

Michal KRŠKO

Ondrej ŠIMO

Pavel KURIC

Albert SOBOTA

 

VOLEBNÉ OBVODY:

1. SOBOTA.doc27 KB

2. KRŠKO.doc26 KB

3. KURIC.doc27.5 KB

4. LENHARTOVÁ.doc26 KB

5. ŠIMO ONDREJ.doc26 KB

6. KOLLAROVÁ.doc26.5 KB

7. MOKRÝ Ladislav.doc26 KB