Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

ZÁSTUPKYŇA STAROSTU:

Anna KOLLÁROVÁ

 

POSLANCI:

Ľubomír MATIAŠKO

Viera BELÁKOVÁ

Ján ĽAHKÝ

Ladislav MOKRÝ