Starosta obce:

Jozef Krpelan

Telefón: 046/5471 102
Mobil: 0903 615439
Fax: 046/5471 102
E-mail: starosta@malacausa.sk
Web: www.malacausa.sk

Zástupca starostu:

Anna  Kollárová