Obecný úrad:

Jozef Krpelan, starosta obce
Ing. Peter Vido, hlavný kontrolór obce
Ing. Iveta Ľahká, odborná referentka
Ing. Dajana Chlpeková, odborná referentka
Daniela Čampišová, zamestnankyňa vnútornej správy

 

Materská škola:

Bc. Stanislava Dobrotková, riaditeľka Materskej školy
Bc. Romana Matiašková, učiteľka v MŠ
Katarína Matiašková, zamestnanec výdajnej ŠJ