Obecný úrad:

Jozef Krpelan, starosta obce
RSDr. Tomáš Konuš, hlavný kontrolór obce
Ing. Iveta Ľahká, odborná referentka
Ing. Dajana Chlpeková, odborná referentka
Daniela Čampišová, zamestnankyňa vnútornej správy

 

Materská škola:

Bc. Stanislava Dobrotková, riaditeľka Materskej školy
Romana Matiašková, učiteľka v MŠ
Gabriela Molnárová, upratovačka v MŠ
Katarína Matiašková, kuchárka v ŠJ