{tab 2021}

Kúpna zmluva – Ružinská.pdf
Dodatok Envipak.pdf
Dodatok k zmluve SPP.PDF
Dodatok ku kontokorentnému úveru.pdf
VOP pre uvery_05_04_2021.pdf
Dodatok_13_Odkladacie podmienky.pdf
Dodávateľsko odberateľská zmluva ZŠ a MŠ Ráztočno.pdf
dodatok k Zmluve o výpožičke. pdf.pdf

{tab 2020}

Dohoda č.20 o aktivačnej činnosti.pdf
Dohoda č.20 o pomoci v hmotnej núdzi.pdf
Zmluva o výpožičke ŠÚ SR.PDF
Dodatok č. 1 k návrhu na vklad do katastra nehnuuteľností.pdf
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve.pdf
Zmluva o dielo Modernizácia tribúny TJ Družstevník Malá Čausa.pdf
Kúpna zmluva_Vido 2020.pdf
Dodatok č. 12 str1.pdf
Dodatok č. 12 str2.pdf
Dodatok_12_VOP.PDF
Dodatok_12_Odkladacie podmienky.pdf
Zmluva oprava MK – Strabak.pdf

 

{tab 2019}

Zmluva audítorské služby 2.pdf
Dodatok k zmluva audit.pdf
Zmluva o dielo č.1/2019 – PZ FINAL s.r.o.5.32 MB
Dodatok k zmluve SPP1.8 MB
Zmluva kontokorentý úver 2.pdf8.9 MB
Zmluva Obec Malá Čausa – Oprava MK po povodni pri stolárstve227 KB
Kúpna zmluva Chlpek Hanko.pdf1.29 MB
Dodatok k licenčnej zmluve Datalan.pdf5.03 MB

{tab 2018}

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby – EuroTRADING5.05 MB
Kúpna zmluva – Mgr. Lenka Kollárová1016.08 KB
Kúpna zmluva Maroš Rehák1023.55 KB
Dodatok č. 10 k zmluve o kontokorentnom úvere7.27 MB
Zmluva o dielo – PDP s.r.o.3.3 MB
Dodatok k zmluve Strabak.pdf757.98 KB
Štefan Uhliar_Dodatok ku kúpnej zmluve.pdf1003.68 KB
Zmluva_dodatok_o_servisnom_prenájme_rohoží.pdf541.38 KB

{tab 2017}

Zmluva o dielo č.16220301.08 MB 
Kúpna zmluva – Šmelcerová1.03 MB
Zmluva o kontrolnej činnosti1.42 MB
Príloha č. 1 k zmluve o kontrolnej činnosti262.2 KB
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu.pdf1.2 MB
Príloha k úveru.pdf6.97 MB
Dodatok k zmluve o kontokorente.pdf647.29 KB
Kúpna zmluva – Ľahká.pdf624.19 KB
Kúpna zmluva Petrisková Eva1.02 MB
Zmluva o dielo č. 20172.95 MB
Kúpna zmluva – Martin Valenta1.31 MB
Zmluva o termínovanom úvere.pdf8.7 MB
Kúpna zmluva – december 2017.pdf1.72 MB

{tab 2016}

Zmluva o dielo PD011.81 MB
Zmluva o dielo PD021.81 MB
Zmluva o dielo PD031.81 MB
Zmluva o dielo – STRABAG7.73 MB
Zmluva o dielo – areál voľnočasových aktivít3.15 MB
Dodatok_8_ 477_2009_UZ32.02 KB
Dodatok_8_Odkladacie_podmienky14.51 KB
Zmluva o dielo – dom smútku3.48 MB
Individuálna výročná správa Obec Malá Čausa za rok 20157.9 MB
Kúpna zmluva – Vladislav Vido1.05 MB
Zmluva o dielo – Incon349.93 KB
Kúpna zmluva – Boris Korec992.54 KB
Zmluva č.2/2016 – Patrícia Vrecková
Zmluva o dielo č. 16217741.03 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o prpojení k inf. systému594 KB
Kúpna zmluva Petrisková Eva1.02 MB

{tab 2015}

Zmluva o zabezpečení činnosti2.88 MB
Zmluva o dielo č. EA PRV 2015912.03 KB
Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere449.3 KB
Kúpna zmluva – Junasová3.24 MB
Zmluva o dielo PDP a Malá Čausa4.46 MB
Mandátna zmluva – Daniel Priehoda1.21 MB
Dodatok k zmluve č. 04052015ST709.27 KB
Zamestnávateľská zmluva2.59 MB
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012072901952.86 KB
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z22140120728011.42 MB
Poistná zmluva úrazové poistenie – aktivačné práce2.55 MB

Zmluva o termínovanom úvere č. 13482015UZ1.35 MB

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery363.2 KB

Vzor žiadosti o poskytnutie penažných prostriedkov133.79 KB

Špecifické podmienky úveru164.96 KB

Odkladacie podmienky131.36 KB

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 20222015D766.78 KB

Zmluva o pripojení k nformačnému systému Dátové centrum obcí2.76 MB

Poistná zmluva-Union943.51 KB

Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-05 721926.93 KB

Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-05 721p926.53 KB

Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-05 742924.88 KB

Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-0541p941.66 KB

Zmluva o dielo č. PRV 2015 -05742p927.54 KB

Zmluva o dielo č. PRV 2015-05741922.67 KB

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb1.91 MB

Zmluva o poskytnutí služieb Audítor989.23 KB

{tab 2014}

Poistná zmluva – UNION2.85 MB
Zámenná zmluva – Anna Ďurišová1.3 MB
Zmluva o bežnom účte na dotácie – VÚB829.87 KB
Dodatok č.6 k zmluve o kontokorentnom úvere1.25 MB
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.pdf6.68 MB
Zmluva o obstaraní veci – AE konzultanti, s.r.o1.84 MB
Mandátna zmluva – SQM s.r.o.1.25 MB
Kúpna zmluva – Zita Beňušková979.08 KB
Oznámenie o koncesii služieb5.28 MB
Kúpna zmluva nehnuteľnosti – Obec M.Č. a Ľahká1.26 MB
Kúpna zmluva – Borko1.4 MB
Union poistné zmluvy – úrazové poistenie2.87 MB
Union poistné zmluvy – poistenie majetku1.78 MB
Koncesná zmluva – Magna Energia a.s.11.14 MB
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb2.59 MB
Zmluva o nájme – AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.1.27 MB
Dodatok k zmluve o nájme – AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.1.47 MB

{tab 2013}

Zámenná zmluva – Peter Kollár999.19 KB
Kúpna zmluva – Sedláková1.14 MB
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1489/2013/D1.45 MB
Zluva o dielo – M.Mikula1.29 MB
Zmluva o termínovanom úvere č.902/2013/UZ1.34 MB + Prílohy k úveru10.34 MB
Zmluva o dielo č.1/2013 – MV Staving a.s.657.98 KB
Poistná zmluva č. 25-11584 UNION2.59 MB
Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom uvere c. 477/2009/UZ1.24 MB
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia miestnych komunikácii na pare. 229, 213/12.81 MB
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange2.12 MB
SLOVGRAM 20131.38 MB

{tab Archív}

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov738.08 KB
Kúpna zmluva – pozemok CKN c. 2855/3 1001.93 Kb
Kúpna zmluva – Peter Kollár 964.33 Kb
Zmluva o termínovanom úvere č.842/2011/UZ.pdf 1.33 Mb
Kúpna zmluva – Ivan Perina 928.60 Kb
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.358/2010/UZ 743.93 Kb
Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č.605/2010/UZ.pdf 1.59 Mb
Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 477/2009/UZ 1.14 Mb
Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č.477/2009/UZ885.43 KB
Zmluva o uverejnení inzercie693.39 KB
Poistná zmluva č.25 – 115392.32 MB
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.842/2011/UZ944.82 KB
Dodatok č.4 k zmluve o kontokorentnom úvere č.477/2009/UZ931.7 KB
Dodatok č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.200237.83 KB

 

{/tabs}