VZN Plagáty r. 2002.doc 27.50 Kb
 VZN Daň z nehnuteľnosti r. 2003.doc 68.50 Kb
 VZN Opatrovateľky r. 2003.doc 29.00 Kb
 VZN Opatrovateľská činnosť r. 2003.doc 92.00 Kb
 VZN O psoch r. 2003.doc 49.50 Kb
 VZN Daň z nehnuteľnosti r.2004.doc 153.00 Kb
 VZN Odpady r. 2004.doc 172.00 Kb
 VZN Nevýherné hracie prístroje r. 2005.doc 32.00 Kb
 VZN Obecné poplatky r. 2005.doc 34.50 Kb
 VZN Odpady r. 2005.doc 111.00 Kb
 VZN O psoch r. 2005.doc 39.00 Kb
 VZN O užívaní verejného priestr. r.2005.doc 34.50 Kb