VZN Ovzdušie r. 2008.doc 30.00 Kb
 Príloha č.1 k VZN Ovzdušie r. 2008.doc 35.00 Kb
 VZN O školstve r. 2008.doc 41.50 Kb
 VZN Nevýherné hracie prístroje r. 2008.doc 27.50 Kb
 VZN O psoch r. 2008.doc 20.50 Kb
 VZN Zápis do ZŠ r. 2008.doc 18.00 Kb
 VZN Daň z nehnuteľnosti r. 2008.doc 52.00 Kb
 VZN Odpady poplatky r. 2008.doc 63.50 Kb
 Interný predpis Základnej školy.doc 21.00 Kb
 Sadzobník miestnych poplatkov.doc 33.00 Kb