VZN Sadzobník miestnych poplatkov r. 2011.doc 33.50 Kb
 VZN Opatrovateľská služba r. 2011.doc 123.50 Kb
 VZN Odpady poplatky r. 2011.doc 50.00 Kb
 VZN O školstve r. 2011.doc 30.00 Kb
 VZN O určení pravidiel času predaja v obchode.doc 21.50 Kb
 VZN Štatút obce r. 2011.doc 112.50 Kb
 VZN O školstve r. 2011 dodatok 3.doc 32.00 Kb