VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody1.47 MB