docVZN č.1 2015 ovzdušie70 KB
docPríloha č.1 k VZN 1_2015 – Oznámenie – MZZO38 KB
docPríloha č.2 k VZN 1_2015 ovzdušie80 KB