Back to Top

Oficiálne stránky obce

Yearly Archives: 2012

Výrub stromov

SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

   Na základe vydania zákona č. 40/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany príroda a krajiny chránené týmto zákonom. Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Malá Čausa.

   Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.

    Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.

   Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
   – subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr.    občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
– subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
– subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
– subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní,
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Malá Čausa, v uvedenej lehote.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Archív

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Rendek Jozef33.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Matiaško Ľuboš32.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Šimko Milan 170 č. 201933.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Držíková r. 201932.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Gregor Peter r. 201933.5 KB 

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Čampiš Roman r. 201933 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Uhliar Ján r. 201832.5 KB

pdfOznámenie o začatí správneho konania – M.Hlinka255.38 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Obec Veľká Čausa r. 201832.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Šturcel32 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Valenta31 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Mak32 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Bursa31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Dušan Bartoš – 201531.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Šimko Milan32 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Ľahký31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Marko Igor31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Kopálová31.5 KB

docObec Veľká Čausa-Oznámenie o začatí správneho konania na výrub31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – p.Baška31 KB

docOznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa – p.Matiaško31.5 KB

docOznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa – p. Chlpek31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na Výrub-Obec Malá Čausa32 KB

pdfOznámenie o začatí správneho konania na výrub-Dušan Bartoš36.51 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na Výrub-Matiaško Ján Prievidza31.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Krcho32.5 KB

docOznámenie o začatí správneho konania na výrub – Brunclíková32.5 KB 

 

 

 

 

Rozpočet

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2026

Rozpočet príjmy 2024

Rozpočet výdavky 2024

 

Rozpočet obce na roky 2023-2025

Rozpočet obce na r. 2023-2025

Rozpočtové opatrenie č.1- výdavky

Rozpočtové opatrenie č.1 – príjmy

 

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2025

Návrh viacročného rozpočtu 2023

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2022-2024

Rozpočet na roky 2022 – 2024

 

Rozpočet po položkách

Rozpočet po položkách .pdf5.91 MB

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2020-2022

Viacročný rozpočet 2020- 2022 .pdf652.27 KB

 

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

Návrh rozpočtu obce Malá Čausa na r. 2020 – 2022.pdf252.86 KB

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021

Viacročný rozpočet 2019 – 2021935.74 KB

 

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet obce – príjmy 2019720.44 KB

Rozpočtové opatrenie č. 1920.94 KB

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2016-2018

Viacročný rozpočet 2018-2020391.38 KB

 

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019

Schválený rozpočet 2017-2019343.42 KB

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2016-2018

Viacročný rozpočet 2016 – 20181.58 MB

 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Záverečný účet 2014184 KB

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2015-2017

Viacročný rozpočet obce2.4 MB

 

Návrh rozpočtu na rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2013244 KB

Návrh rozpočtu na rok 201446.5 KB
Záverečný účet obce za rok 2012435 KB
Plnenie rozpočtu30.77 KB
Plnenie rozpočtu výdavky45.06 KB
Programový rozpočet48.52 KB

Zmena rozpočtu – príjmy30.22 KB

Zmeny rozpočtu – výdavky60.23 KB

 

Návrh rozpočtu na rok 2013

Rozpočet obce príjmy 2013.doc87.5 KB
Rozpočet obce výdavky 2013.doc200 KB

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočet obce príjmy 2012.doc88.5 KB
Rozpočet obce výdavky 2012.doc201 KB
Plnenie a čerpanie FR k 30.06.2012.doc144.5 KB
Rozpočtové opatrenie č. 1/2012.doc239.5 KB

Dôležité čísla

!!! Integrovaný záchranný systém SOS !!! 112

!!! Záchranná služba!!!

155

!!! Hasičská a záchranná služba !!!

150

!!! Polícia !!!

158 


PORUCHY VODA – dispečer 048 / 43 27 311
PORUCHY VODA 0850 111 234
VEOLIA – vývoz septikov a žúmp 0850 111 234
PORUCHY – ELEKTRO 0800 159 000
PORUCHY – ELEKTRO dispečer Prievidza 52 56 938
PORUCHY – PLYN 0850 111 727
PORUCHY – PLYN Prievidza 542 26 45
PLYN – SPP – zákaznícka linka 0850 111 363