Back to Top

Oficiálne stránky obce

Monthly Archives: júl 2015

MŠ – akcie: školský rok 2014/2015

September

Záhajenie nového školského roku

Zber gaštanov

Október

Návšteva farmy

Beseda s policajtom a hasičmi

November

Tekvicový večierok

Evička nám ochorela

December

Mikuláš

Vianočný koncert

Vianočná besiedka 

Január

Návšteva ZŠ

Zimné športy

Február

Maškarný ples

Marec

Divadlo

Marec mesiac knihy

Apríl

Planetárium

Z dúhovej knižky

Máj

Stavanie mája

Plavecký

Zdravotník a dopraváčik

Besiedka ku Dňu matiek

Jún

MDD

Vystúpenie Simsalala

Zoo

Otvorená hodina anglického jazyka

Banské múzeum

Koniec školského roku

Návšteva farmy

{yoogallery src=[/albumy/2014_2015/navsteva_farmy] width=[150]}