1. zverejnenie počtu obyvateľov obce voľby do samosprávy obcí 2018.doc

2. určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva.doc

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce