Zasadnutia zastupiteľstva sa v roku 2021 budú konať:

 

18. februára 2021

29. apríla 2021

28. júna 2021

20. septembra 2021

29. novembra 2021

 

V naliehavých prípadoch zvolá starosta obce ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva