VZN č. 1/2019 – o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Malá Čausa

2 VZN 2018 dodatok k 2 2012 – DZN.pdf

Dodato k VZN o miestnom poplatku za KO a drob. stav. odpad .pdf

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za KO 2.pdf

Dodatok k VZN o nakl.s KO.pdf

Sadzobnik miestnych poplatkov