Nahlásenie okrsku, zapisov a e-mailovej adresy.doc

Obec Malá Čausa – informácie pre voľbu poštou.doc

Obec Malá Čausa – adresa za zaslanie žiadosti o voľbu poštou.doc

Žiadosť o voľbu poštou.docx

Vyhlásenie volieb a informácie pre voliča.docx