1 VZN 2018 dodatok k 6 2011 – opatrovateľská služba

4 VZN 2020 – o dani z nehnuteľností