2. určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, .doc

1. zverejnenie počtu obyvateľov obce voľby do samosprávy obcí 2021.doc

Vyhlásenie volieb 2020_297.pdf

Vyhlásenie volieb – informácie pre voliča.doc

1. 3-vyhlásenie – zverejnenie počtu obyvateľov obce voľby do samosprávy obcí 2021

3. určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva