Zámer priameho predaja majetku obce Malá Čausa

Program rozvoja obcí Handlovskej doliny 2016-2020.pdf2.97 MB

Návrh Záverečný účet 2019.docx30.32 KB

Zverejnenie výsledkov komunálnych volieb 2018.doc43 KB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017273.13 KB

Návrh rozpočtu na r.2017 – 2019351.92 KB

Dátové centrum miest a obcí (DCOM) – eSlužby239.24 KB

Návrh – rozpočet obce príjmy 2014-20593 KB

Návrh – rozpočet obce výdavky 2014-2015129.5 KB

Podmienky výberové konanie – administratívny pracovník93.5 KB

Podmienky obchodnej súťaže – nehnuteľnosť57 KB