Back to Top

Oficiálne stránky obce

Yearly Archives: 2022

Aktuality

Oznam stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :
oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru, odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky /i-SMS/ pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:
• Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený
na www.stvps.sk alebo aj pomocou uvedeného QR
kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa
kde sa nachádza tento formulár

• Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
• Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
• Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia. .

 

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov

Miestna správa – oznam lekárky z Chrenovca-Brusna

Obvodná lekárka z Chrenovca-Brusna oznamuje občanom, že do konca Marca 2023 nebude ordinovať.

Kalendár zvozu triedeného odpadu na rok 2023

Kalendáre budú roznesené do schránok v termíne 3. – 4. Januára 2023.

Aktuálne údaje sú dostupné aj v aplikácií Odvoz odpadu dostupnej cez službu Google play.

 

Výsledky hlasovania v spojených komunálnych a krajských voľbách 2022

Výsledky hlasovania spojených volieb sú dostupné TU.

 

Miestna správa – oznam MUDr. Matuškovej

Pani doktorka Matušková oznamuje občanom, že očkuje proti Covid ochoreniu vakcínou Comirnaty – Omicron, pacientov od 12 rokov a po kompletnom očkovaní 3 dávky najmenej 3 mesiace. Bližšie informácie na ambulancií v čase od14:00 do15:00.
Telef. č.: 0903403763.

 

Zmena spôsobu zberu použitého kuchynského oleja

Oznamujeme občanom, že sa mení spôsob zberu použitého kuchynského oleja v našej obci. Pri kontajneroch na textil pribudli nové nádoby na tento olej. Použité jedlé oleje a tuky môžete doň ukladať v zatvorených plastových fľašiach. (nevylievať, nepoužívať sklenené fľaše) Do tejto nádoby nepatria motorové oleje – tie zbierame 2x ročne spolu s nebezpečným odpadom.

 

Aplikácia obce:

Vážení občania.
V rámci  skvalitnenia informovania už funguje oficiálna aplikácia obce. Momentálne pre Android na stiahnutie TU, k dispozícií je aj na App Store. V aplikácií sú aktívne push notifikácie, ktoré Vás upozornia na všetky dôležité oznamy, taktiež je tam viacero modulov, ktoré budeme postupne napĺňať obsahom.

Oznam Ministerstva vnútra SR:

MINV A4 obete obchodovania

MINV A5 Obchodovanie s ludmi preview

Nariadenia VZN

 

Odpadové hospodárstvo

Za rok 2022 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 46,08%.

Výkaz odpadov 2022

2022-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

Kalendár zvozu triedeného odpadu na rok 2023

Aktuálne údaje sú dostupné aj v aplikácií Odvoz odpadu dostupnej cez službu Google play.

 

Za rok 2021 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 37,65%.

 

2021-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2022