Oznámenie – MZZO

Oznámenie o výrube dreviny – ovocné stromy

Žiadosť o drobnú stavbu – cintorínsky oplotok

Žiadosť o drobnú stavbu

Žiadosť o udržiavacie práce

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o vydanie MZZO – umiestnenie k stavebnému povoleniu

Žiadosť o vydanie MZZO – užívanie ku kolaudačnému rozhodnutiu

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie II. alebo III. triedy

Žiadosť o vyňatie z PPF 2020

Žiadosť o výrub drevín

Žiadosť-povolenie na studňu – podmienky

vyhlasenie-o-odbornom-stavebnom-dozore-uskutocnovania-stavby