Malá Čausa-navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia

Malá Čausa-navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia

Malá Čausa-navrh-na-zmenu-v-uzivani Malá Čausa-ziadost-o-stavebne-povolenie-reklamnej-stavby

Malá Čausa-ziadost-o-vydanie-dodatocneho-stavebneho-povolenia

Malá Čausa-ziadost-o-vydanie-povolenia-na-odstranenie-stavby

Malá Čausa-ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia

Malá Čausa-ziadost-o-vydanie-zmeny-stavby-pred-dokoncenim

vyhlasenie-o-odbornom-stavebnom-dozore-pri-odstranovani-stavby

vyhlasenie-o-odbornom-stavebnom-dozore-uskutocnovania-stavby