Za rok 2023 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 47,72%.

Výkaz odpadov 2023

Výpočet miery vytriedenia 2023

 

Za rok 2022 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 46,08%.

Výkaz odpadov 2022

2022-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

Kalendár zvozu triedeného odpadu na rok 2023

Aktuálne údaje sú dostupné aj v aplikácií Odvoz odpadu dostupnej cez službu Google play.

 

Za rok 2021 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 37,65%.

 

2021-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2022