Kalendár zvozu triedeného odpadu na rok 2023

Kalendáre budú roznesené do schránok v termíne 3. – 4. Januára 2023.

Aktuálne údaje budú čoskoro dostupné aj v aplikácií Odvoz odpadu dostupnej cez službu Google play.

 

Za rok 2021 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 37,65%.

 

2021-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021