Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

1. zverejnenie počtu obyvateľov obce voľby do samosprávy obcí 2022

Oznámenie o vol. obvode a počte poslancov