Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

1. zverejnenie počtu obyvateľov obce voľby do samosprávy obcí 2022

Oznámenie o vol. obvode a počte poslancov

 

Oznam zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 

KANDIDÁTNE LISTINY

pre voľby starostu obce Malá Čausa a poslancov Obecného zastupiteľstva v Malej Čause môžete odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie, najneskôr do 30.8.2022 (t.j.do utorka) v úradných hodinách v kancelárii Obecného úradu,
v posledný deň t.j. 30. augusta 2022 po úradných hodinách ich môžete odovzdať do 24. hodiny
u zapisovateľky miestnej volebnej komisie Ing.Ivety Ľahkej,
Malá Čausa č.d. 106.
Tel. kontakt: 0918 514 439