Výlet na vinobranie v Modre

Vážení členovia a priaznivci našich výletov. Pozývame Vás na výlet do Modry na vinobranie, ktorý sa bude konať v sobotu 10. 9. s odchodom o 7:00 zo zastávky pri obecnom úrade. Neturisti môžu navštíviť vinobranie, Majoliku, hrob Ľudovíta Štúra, múzeum venované Štúrovi a centrum Modry. Pre turistov je pripravený výlet na Veľkú Homolu, jedná sa o nenáročnú turistiku vhodnú aj pre rodiny s deťmi.
Poplatok za zájazd je 13€ nečlen, 11€ člen a 8€ dieťa 6 do 15 rokov. Prihlásiť sa môžete v úradných hodinách na Obecnom úrade.

 

Predaj tričiek s logom turistického klubu

 

Oznamujeme svojim členom a priaznivcom turistiky, ktorí majú záujem o kúpu turistických tričiek s logom TK MaČa a názvom obce, že tieto si môžu prísť vyskúšať a následne objednať na obecný úrad Malá Čausa v úradných hodinách. Cena za 1 kus je 12€, sumu je potrebné uhradiť pri objednávaní.