Back to Top

Oficiálne stránky obce

Monthly Archives: október 2022

Výsledky hlasovania

Výsledky komunálnych volieb na funkciu starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva v Malej Čause, ktoré sa konali dňa 29.10.2022

V zozname voličov bolo zapísaných 594 voličov
Volieb sa zúčastnilo 354 voličov

Za starostu obce bol zvolený Jozef Krpelan
s počtom platných hlasov 166,

Martin Valenta získal 113 hlasov,
Mgr. Jana Melišková získala 70 hlasov.

Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených týchto 5 poslancov:

1. Anna Kollárová získala 210 hlasov
2. Ľubomír Matiaško získal 155 hlasov
3. Viera Beláková získala 149 hlasov
4. Ján Ľahký získal 129 hlasov
5. Ladislav Mokrý získal 114 hlasov

Ďalší kandidáti na poslancov získali nasledovný počet hlasov:

6. Albert Sobota získal 103 hlasov
7. Juraj Mak získal 98 hlasov
8. Štefan Herceg získal 92 hlasov
9. Júlia Mjartanová získala 85 hlasov
10. Matúš Meliško získal 74 hlasov
11. Nikola Vrettas získal 21 hlasov

 

Zápisnica voľby do samosprávnych krajov