1 Rok.poriadok OZ mč

2. Dodatok č. 1.2010 Rokovacieho poriadku OZ mč