Výsledky referenda konaného 21. 1. 2023

Zápisnica str. 1

Zápisnica str. 2

Výsledky referenda v obci Malá Čausa konaného dňa 21. 1. 2023
Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 594
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 236
Počet platných hlasovacích lístkov – 236
Počet hlasov ÁNO – 233
Počet hlasov NIE – 3

 

 

1. Rozhodnutie o vyhlásení referenda

2. Obec Malá Čausa – volebná miestnosť

3. Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

4. Žiadosť o voľbu poštou voličom, ktorý majú trvalý pobyt v obci

5. Žiadosť o voľbu poštou voličom, ktorý nemajú trvalý pobyt v SR

6. Podávanie žiadosti o voľbu poštou

7. Zverenenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní do okrskovej komisie komisie

8. Zverenenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu