1. Rozhodnutie o vyhlásení referenda

2. Obec Malá Čausa – volebná miestnosť

3. Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

4. Žiadosť o voľbu poštou voličom, ktorý majú trvalý pobyt v obci

5. Žiadosť o voľbu poštou voličom, ktorý nemajú trvalý pobyt v SR

6. Podávanie žiadosti o voľbu poštou

7. Zverenenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní do okrskovej komisie komisie