V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 starosta obce Malá Čausa Jozef Krpelan:

– utvoril volebný okrsok č.1,
– určil volebnú miestnosť – Kultúrny dom Malá Čausa č. 175,
– vymenoval zapisovateľa okrskovej volebnej komisie – Ing. Iveta Ľahká, zamestnanec obce Malá Čausa.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@malacausa.sk

 

Elektronická adresa na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: info@malacausa.sk

 

Zápisnica voľby NRSR 2023

 

Nahlásenie okrsku, zapisov a e-mailovej adresy

Často kladené otázky (FAQ) k voľbe poštou zo zahraničia

novela volebného zákona – voľba poštou

Žiadosť o voľbu poštou elektronicky

Žiadosť o voľbu poštou listinná vzor

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe