Back to Top

Oficiálne stránky obce

Parlamentné voľby 2023

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 starosta obce Malá Čausa Jozef Krpelan:

– utvoril volebný okrsok č.1,
– určil volebnú miestnosť – Kultúrny dom Malá Čausa č. 175,
– vymenoval zapisovateľa okrskovej volebnej komisie – Ing. Iveta Ľahká, zamestnanec obce Malá Čausa.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@malacausa.sk

 

Elektronická adresa na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: info@malacausa.sk

 

Nahlásenie okrsku, zapisov a e-mailovej adresy

Často kladené otázky (FAQ) k voľbe poštou zo zahraničia

novela volebného zákona – voľba poštou

Žiadosť o voľbu poštou elektronicky

Žiadosť o voľbu poštou listinná vzor

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe

Aktuality

Informácie k parlamentným voľbám v roku 2023

Informácie k voľbám nájdete tu.

 

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov

 

Kalendár zvozu triedeného odpadu na rok 2023

Aktuálne údaje sú dostupné aj v aplikácií Odvoz odpadu dostupnej cez službu Google play.

 

Výsledky hlasovania v spojených komunálnych a krajských voľbách 2022

Výsledky hlasovania spojených volieb sú dostupné TU.

 

Zmena spôsobu zberu použitého kuchynského oleja

Oznamujeme občanom, že sa mení spôsob zberu použitého kuchynského oleja v našej obci. Pri kontajneroch na textil pribudli nové nádoby na tento olej. Použité jedlé oleje a tuky môžete doň ukladať v zatvorených plastových fľašiach. (nevylievať, nepoužívať sklenené fľaše) Do tejto nádoby nepatria motorové oleje – tie zbierame 2x ročne spolu s nebezpečným odpadom.

 

Aplikácia obce:

Vážení občania.
V rámci  skvalitnenia informovania už funguje oficiálna aplikácia obce. Momentálne pre Android na stiahnutie TU, k dispozícií je aj na App Store. V aplikácií sú aktívne push notifikácie, ktoré Vás upozornia na všetky dôležité oznamy, taktiež je tam viacero modulov, ktoré budeme postupne napĺňať obsahom.

Oznam Ministerstva vnútra SR:

MINV A4 obete obchodovania

MINV A5 Obchodovanie s ludmi preview

Odpadové hospodárstvo

Za rok 2022 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 46,08%.

Výkaz odpadov 2022

2022-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

Kalendár zvozu triedeného odpadu na rok 2023

Aktuálne údaje sú dostupné aj v aplikácií Odvoz odpadu dostupnej cez službu Google play.

 

Za rok 2021 sme dosiahli úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 37,65%.

 

2021-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2022