Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malá Čausa

Oznámenie o zmene úradných hodín od 1.7.2021 do 31.8.2021.pdf

Vyhlásenie výberového konania riaditeľka MŠ.pdf493.94 KB

Dosčítavanie – oznam.doc25 KB

Zámer priameho predaja Ružinský.docx88.6 KB

Oznámenie k celoplošnému testovaniu.pdf128.21 KB

Oznámenie o zmene úradných hodín od 01.09.2020118.74 KB

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva277.01 KB

Oznámenie o zmene úradných hodín od 25.5.2020188.56 KB

Zámer priameho predaja majetku obce Malá Čausa250.48 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2_2020367.34 KB

Rozšírenie núdzového stavu obmedzenie pohybu Uznesenie 207_2020.pdf192.5 KB

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania 92.11 KB

Zverejnenie súhlasu s vykonaním ohňostrojových prác220.78 KB

Oznámenie o zmene úradných hodín 201929 KB

Oznam1_priamy_predaj_2019115.7 KB

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí.docx13.69 KB

Súhlas na vykonanie ohňostroja.pdf218.74 KB

Ustanovujúce zasadnutie OZ r. 2018.doc84.5 KB

Zverejnenie výsledkov komunálnych volieb 2018.doc43 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018115.5 KB

Oznámenia o zmene úradných hodín26 KB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017273.13 KB

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malá Čausa119 KB

Individuálna výročná správa za rok 20143.22 MB

Výročná správa obce rok 2013308 KB

Výberové konanie MŠ r. 201441.5 KB

Oznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa – p.Matiaško31.5 KB

Oznamenie o začatí správneho konania na výrub ObecMalá Čausa – p. Chlpek31.5 KB

Výročná správa obce 2011189.00 KB