Back to Top

Oficiálne stránky obce

Zápisnice z OZ

Rok 2023

1 Zápisnica OZ 6.2.2023

2 Zápisnica OZ 2.5.2023

Rok 2022

1 Zápisnica OZ 14.2.2022

2 Zápisnica OZ 16.5.2022

3 Zápisnica OZ 22.8.2022

4 Zápisnica OZ 24.10.2022

5 Ustanovujúce zasadnutie OZ r. 2022

Rok 2021

1 Zápisnica OZ 18.2.2021.doc

2 Zápisnica OZ 29.4.2021.doc

3 Zápisnica OZ 28.6.2021.doc

4 Zápisnica OZ 20.9.2021.doc

5 Zápisnica OZ 18.11.2021

Rok 2020

1 Zápisnica OZ 10.2.2020.doc

2 Zápisnica OZ 27.4.2020.doc

3 Zápisnica OZ 15.6.2020.doc

4 Zápisnica OZ 7.9.2020.doc

5 Zápisnica OZ 30.11.2020.doc

Rok 2019

1 Zápisnica OZ 18.2.2019.doc

2 Zápisnica OZ 29.4.2019.doc

3 Zápisnica OZ 20.5.2019.doc

4 Zápisnica OZ 24.6.2019.doc

5 Zápisnica OZ 16.9.2019.doc

6 Zápisnica OZ 2.12.2019.doc

Rok 2018

1 Zápisnica OZ 26.2.2018.doc

2 Zápisnica OZ 14.5.2018.doc

3 Zápisnica OZ 13.8.2018.doc

4 Zápisnica OZ 15.10.2018.doc

5 Zápisnica OZ 3.12.2018.doc

Ustanovujúce zasadnutie OZ r. 2018.doc

Rok 2017

1 Zápisnica OZ 20.2.2017.pdf

2 Zápisnica OZ 15.5.2017.pdf

3 Zápisnica OZ 14.8.2017.pdf

4 Zápisnica OZ 16.10.2017.pdf

5 Zápisnica OZ 4.12.2017.pdf

Úradná tabuľa

 

 

Komisie pri OZ

Kultúrno-športová, školská a sociálna:
predseda – Ľubomír Matiaško
členovia –

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda – Anna Kollárová
členovia – Viera Beláková, Ján Ľahký

 

Komisia na vybavovanie sťažností:
predseda – Viera Beláková
členovia –

 

doc

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

ZÁSTUPKYŇA STAROSTU:

Anna KOLLÁROVÁ

 

POSLANCI:

Ľubomír MATIAŠKO

Viera BELÁKOVÁ

Ján ĽAHKÝ

Ladislav MOKRÝ