Back to Top

Oficiálne stránky obce

Zápisnice z OZ

Rok 2022

1 Zápisnica OZ 14.2.2022

Rok 2021

1 Zápisnica OZ 18.2.2021.doc

2 Zápisnica OZ 29.4.2021.doc

3 Zápisnica OZ 28.6.2021.doc

4 Zápisnica OZ 20.9.2021.doc

5 Zápisnica OZ 18.11.2021

Rok 2020

1 Zápisnica OZ 10.2.2020.doc

2 Zápisnica OZ 27.4.2020.doc

3 Zápisnica OZ 15.6.2020.doc

4 Zápisnica OZ 7.9.2020.doc

5 Zápisnica OZ 30.11.2020.doc

Rok 2019

1 Zápisnica OZ 18.2.2019.doc

2 Zápisnica OZ 29.4.2019.doc

3 Zápisnica OZ 20.5.2019.doc

4 Zápisnica OZ 24.6.2019.doc

5 Zápisnica OZ 16.9.2019.doc

6 Zápisnica OZ 2.12.2019.doc

Rok 2018

1 Zápisnica OZ 26.2.2018.doc

2 Zápisnica OZ 14.5.2018.doc

3 Zápisnica OZ 13.8.2018.doc

4 Zápisnica OZ 15.10.2018.doc

5 Zápisnica OZ 3.12.2018.doc

Ustanovujúce zasadnutie OZ r. 2018.doc

Rok 2017

1 Zápisnica OZ 20.2.2017.pdf

2 Zápisnica OZ 15.5.2017.pdf

3 Zápisnica OZ 14.8.2017.pdf

4 Zápisnica OZ 16.10.2017.pdf

5 Zápisnica OZ 4.12.2017.pdf

Zamestnanci

Obecný úrad:

Jozef Krpelan, starosta obce
RSDr. Tomáš Konuš, hlavný kontrolór obce
Ing. Iveta Ľahká, odborná referentka
Ing. Dajana Chlpeková, odborná referentka
Daniela Čampišová, zamestnankyňa vnútornej správy

 

Materská škola:

Bc. Stanislava Dobrotková, riaditeľka Materskej školy
Romana Matiašková, učiteľka v MŠ
Gabriela Molnárová, upratovačka v MŠ
Katarína Matiašková, kuchárka v ŠJ

 

Vedenie obce

Starosta obce:

Jozef Krpelan

Telefón: 046/5471 102
Mobil: 0903 615439
Fax: 046/5471 102
E-mail: starosta@malacausa.sk
Web: www.malacausa.sk

Zástupca starostu:

Anna  Kollárová