Back to Top

Oficiálne stránky obce

PHRSR Handlovskej doliny na roky 2023 – 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Handlovskej doliny na roky 2023 – 2030

PHRSR Handlovskej doliny 2023 – 2030

Analytické východiská ZOHD

Príloha – zoznam zdrojov